Blog Comments

1 comment

Blogs » Information » Gemstones for healing Root Chakra

Gemstones for healing Root Chakra

 • Gemstones for healing Root Chakra

   

  Jasper

   

  Jasper is a classic root chakra stone.Spreads the power of the earth. Strengthens, warms and invigorates the body, helping to ensure good rooting which is the basis for spiritual growth. Red jasper perfectly removes menstrual disorders, effective combat nausea during pregnancy and provides relief during childbirth.

   

  Ruby

   

  Rubin called the king of gems combines a blood lust and beauty of the soul.

  Helps open our hearts to uncondicional love.Ruby freed from fears of intimacy. Supports removal of lethargy of mind and emotions. Ruby ensures the integrity and happiness. It also increases the generosity and brings prosperity. It is a stone of high energy and power, which supports healing on all levels.

   

  Spessartine Garnet

   

  Garnet is a stone of health. Helps bring out the negative energy of the chakras which contributes to improving the well-being. This stone inspires and helps you succeed.Also strengthens the internal fire, increasing the power of creativity in the implementation stage. It is known as a stone engagement ... to the aim to help others and himself.Garnet brings relief to the problems of low pressure. It stimulates both the basal and crown to ensure the free flow of traffic through the backbone and internal roads of light, helping to distribute the appropriate amount of energy to every part of the body.

   

  Coral

   

  Coral is a stone's hardness of stimulating internal stability.

  Increases vital energy. It helps in the fight against infertility, and menstrual disorders. Protects forms of depression and despondency. Opens and activates the base chakra, stimulating the energetic pursuit of predetermined goals.

   

  Best Regards

  Krystyna Zalewska

   

   

  Kamienie do pracy z pierwszą czakrą

   

  Jaspis

   

  Jaspis jest klasycznym kamieniem czakry korzenia. Rozsiewa moc ziemi. Wzmacnia, ogrzewa i ożywia ciało przyczyniając się do dobrego zakorzenienia, co stanowi bazę do wzrostu duchowego. Czerwony jaspis doskonale usuwa dolegliwości menstruacyjne, skuteczne zwalcza nudności w okresie ciąży i przynosi ulgę w trakcie porodu.

   

  Rubin

   

  Rubin nazywany jest królem klejnotów. Pomaga otworzyć serce na bezwarunkową miłość. Rubin uwalnia od lęków związanych z intymnością. Pomaga w usuwaniu letargu na poziomie umysłu i emocji. Zapewnia integralność i szczęście. Zwiększa również hojność i przynosi dobrobyt. Jest to kamień o wysokiej energii i mocy, wspomagający gojenie na wszystkich poziomach.

   

  Granat

   

  Granat to kamień zdrowia. Pomaga wydobyć negatywną energię z czakr, co przyczynia się do poprawy samopoczucia. Kamień ten inspiruje i pomaga odnieść sukces. Wzmacnia też wewnętrzny ogień, zwiększając moc twórczą na etapie wdrażania. Jest znany jako kamień zaangażowania do realizacji celu, aby pomóc innym i samemu sobie. Granat przynosi ulgę w problemach z niskim ciśnieniem. Stymuluje zarówno czakrę podstawy jak i korony w celu zapewnienia swobodnego przepływu światła poprzez kręgosłup i wewnętrzne drogi , przyczyniając się do rozprowadzania odpowiedniej ilości energii do każdej części ciała.

   

  Koral

   

  Koral jest kamieniem twardości i budowania stabilności wewnętrznej. Zwiększa energię życiową. Pomaga w walce z bezpłodnością i zaburzeniami miesiączkowania. Chroni przed depresją i przygnębieniem. Otwiera i aktywuje czakrę podstawy; stymuluje energię w dążeniu do z góry ustalonego celu.

   

  Pozdrawiam
  Krystyna Zalewska