Blog Comments

1 comment

Blogs » Information » Gemstones for healing Sacral Chakra

Gemstones for healing Sacral Chakra

 • Gemstones for healing Sacral Chakra

  Orange Calcite

   

  Orange calcite is used to harmonize the sacral chakra work.

  Increases creativity and clears the negative energies accumulated in the sacral chakra. Its beneficial effects can be used to treat ailments such as irritable bowel syndrome and kidney failure. Fine also affects our mental level, carrying relief in ailments such as mental breakdown, depression, divorce, or suicidal feelings.

  Fire Opal


  Opal is a stone of psychic awareness of the moon and water. This is a helpful stone in regaining control of their own emotional zone. Frees from anger, gathered at a subconscious level and also helps build self-esteem. In the sphere of physical influences on memory improvement.Is widely used in the treatment of hormone by increasing production of estrogen.It also works to cleanse the kidneys and circulatory system.

  Carnelian ball


  Carnelian is a stone that restores vitality and motivation as well as stimulating creativity.I give courage, promotes positive life choices, dispels apathy and motivates for success.Very helpful in combating addictions. Strengthens self-confidence. Preferably, the affects on the brain, sharpens concentration and mental awakens from slumber.Especially recommended for lumbar spine ailments, rheumatism and arthritis.Regulates the work of the kidneys, also contributes to the improvement of permeability of minerals and vitamins.

  Agate


  Agate is an excellent stone for balance and harmony of body mind and spirit.Great cleans and stabilizes the energy at all levels auric field.His subtle vibrations have a positive influence on the release of deeply repressed and tension by giving us a sense of freedom and security.It is used to treat eye disorders, digestive problems, and the lymphatic system.

  Best Regards
  Krystyna Zalewska

   

  Kamienie do pracy z drugą czakrą

  Pomarańczowy kalcyt

   

  Pomarańczowy kalcyt jest używany do zharmonizowania pracy czakry sakralnej.
  Zwiększa kreatywność i usuwa negatywne energie nagromadzone w czakrze sakralnej. Jego korzystne działanie może być również wykorzystane w leczeniu takich dolegliwości jak zespół jelita drażliwego oraz niewydolność nerek. Doskonale wpływa także na nasz poziom mentalny niosąc ulgę w problemach, takich jak: załamanie psychiczne, depresja, rozwód lub uczucia samobójcze.

  Opal

   

  Opal jest kamieniem świadomości psychicznej, księżyca i wody. Jest to kamień przydatny w odzyskaniu kontroli nad strefę emocjonalną. Uwalnia od złości zgromadzonych na poziomie podświadomości, a także pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości. W sferze fizycznej wpływa na poprawę pamięci. Jest szeroko stosowany w leczeniu poprzez zwiększenie produkcji estrogenu. Wpływa również na oczyszczenie nerek i układu krążenia.

  Karneol

   

  Karneol to kamień, który przywraca witalność i motywację, jak również stymuluje kreatywność. Dodaje odwagi, promuje pozytywne wybory życiowe, rozprasza apatię i motywuje do sukcesu. Bardzo pomocny w zwalczaniu uzależnień. Wzmacnia pewność siebie. Korzystnie wpływa na mózg, wyostrza koncentrację i budzi z psychicznego snu. Szczególnie zalecany w dolegliwościach kręgosłupa lędźwiowego, reumatyzmie i artretyzmie. Reguluje pracę nerek i przyczynia się do poprawy wchłaniania minerałów i witamin.

  Agat

   

  Agat to doskonały kamień równowagi i harmonii ciała, ducha i umysłu. Wspaniale oczyszcza i stabilizuje energię na wszystkich poziomach aury. Jego subtelne wibracje mają pozytywny wpływ na uwalnianie głęboko stłumionych lęków i napięć, dając nam poczucie wolności i bezpieczeństwa. Jest on również stosowany w leczeniu wzroku, problemów trawiennych i zaburzeń układu limfatycznego.

  Pozdrawiam
  Krystyna Zalewska