Blog Comments

1 comment

Blogs » Information » Gemstones for healing Solar Plexus Chakra

Gemstones for healing Solar Plexus Chakra

 • Gemstones for healing Solar Plexus Chakra

   

  Citrine

   

  Citrine opens us to contact our intuition. His solar colour brings  unalloyed joy to our inner, raises self-esteem and confidence. It stimulates the brain, improves focus and enlivens the mind. Indispensable wherever you need emotional balance. Ideal help in eye problems, improves blood circulation, regulates the thymus and thyroid.

   

   

  Copal Amber

   

  Amber is a powerful healer of body, mind and spirit. It absorbs pain and negative energy, helping to reduce stress. Perfectly balances the brain hemispheres. Excellent in states of depression. It has a detail used in the treatment of diseases of the digestive tract.

   

   

  Pyrite Sun

   

  Pyrite is called fool's gold because in the past has been often confused with gold. This stone cleanses and protects from negative energy. It stimulates the intellect, it helps to recall the relevant information when they are needed. It has particular use in the treatment of lung diseases and bronchial tubes. It is also used to treat infectious diseases.

   

   

  Topaz

   

  Topaz in hindi means fire. Brings to life the light, reduces stress and protects against dangers. It stimulates and harmonizes the flow of energy in the meridians. Stabilizes emotions, opening us to the fullness of the experience of universal love. On the physical level, topaz aids digestion and combats eating disorders, perfectly improves metabolism.

   

  Best Regards
  Krystyna Zalewska

   

   

  Kamienie do pracy z trzecią czakrą

   

  Cytryn

   

  Cytryn otwiera nas na kontakt z naszą intuicją. Jego słoneczna barwa wprowadza do naszego wnętrza niczym niezmąconą radość, podnosi poczucie własnej wartości i pewność siebie. Poprawia koncentrację i ożywia umysł. Niezastąpiony wszędzie tam, gdzie potrzebna jest równowaga emocjonalna. Doskonale pomaga w chorobach oczu, usprawnia krążenie krwi i reguluje pracę grasicy i tarczycy.

   

  Bursztyn

   

  Bursztyn to potężny uzdrowiciel ciała, umysłu i ducha. Pochłania ból i negatywną energię, przyczyniając się do zmniejszenia stresu. Znakomicie równoważy półkule mózgowe. Doskonały w stanach depresyjnych. Ma szczególe zastosowanie w leczeniu chorób układu trawiennego.

   

  Piryt

   

  Piryt nazywany jest złotem głupców ponieważ w przeszłości często był mylony ze złotem. Kamień ten chroni i oczyszcza z negatywnych energii. Stymuluje intelekt, pomaga przypomnieć sobie istotne informacje. Ma szczególne zastosowanie w leczeniu chorób płuc i oskrzeli. Jest również wykorzystywany w leczeniu chorób zakaźnych.

   

  Topaz

   

  Topaz w języku hindu oznacza ogień. Wnosi do życia światło, łagodzi stresy i chroni przed niebezpieczeństwami. Stymuluje i harmonizuje przepływ energii w meridianach. Stabilizuje emocje, otwiera nas na pełnię doświadczenia miłości uniwersalnej. Na poziomie fizycznym topaz wspomaga trawienie i zwalcza zaburzenia odżywiania. Doskonale wpływa na poprawę metabolizmu.

   

  Pozdrawiam
  Krystyna Zalewska