Blog Comments

1 comment

Blogs » Information » Gemstones for healing Third Eye Chakra

Gemstones for healing Third Eye Chakra

 • Gemstones for healing Third Eye Chakra

   

  Sugilite

   

  Sugilite is a "stone of love", it represents spiritual love. Sugilite helps develop our spiritual awareness. It helps wake up the intuition. Directs us to the positive thinking, relieves pain, grief and fear. Balances the work of the pineal gland and endocrine glands .It is used in working with autistic children, people having trouble with science and also with dyslexia and epilepsy problems. It's also useful for meditation.

   

   

   

  Amethyst

   

  Amethyst is a powerful and protective stone. It protects against psychic attack, protects you against all types of damages, among other things, radiation electromagnetic or geopatic. It has a calming effect, relieves stress and tension, dissipates anger, fear and anxiety. Relieves grief and sorrow, removes negative thoughts. Activates spiritual awareness, opens intuition and enhances psychic abilities.

  It is used to treat addictions of all kinds. Calms the mind, enhances memory. Amethyst increases the production of hormones, regulates the endocrine system and metabolism. Strengthens Immune system. Purifies the blood. Relieves physical, emotional and psychological pain or stress. Removes headaches, reduces bruising, swelling, injuries, helpful in disorders of hearing. Amethyst cures of lung disease and respiratory diseases, skin diseases, disorders of cellular and gastrointestinal diseases. It also helps in the states of insomnia.

   

   

  Fluorite

   

  Fluorite cleanses and stabilizes our aura. Increases ability to concentrate, which is an excellent aid in learning. Strengthens self-confidence and helps us make decisions. Improves balance and coordination, both physical and mental health. Fluorite strengthens the immune system, stimulates cell regeneration, especially in the skin, heals ulcers and wounds. Regenerate bone tissue, and relieves rheumatism, arthritis and back injuries.

   

   

  Lapis Lazuli

   

  Lapis Lazuli is a stone of protection. Used to protect against psychic attacks. Quickly releases stress, brings a feeling of profound peace.

  Expands self-awareness and explore to discover the inner truth. Encourages creativity, helps you face adversity. He learns to express feelings and emotions. Lapis Lazuli strengthens the immune system, cleanses the blood, lowers blood pressure, cooled and soothe areas of inflammation. Relieves insomnia, dizziness, and helps to overcome depression. Heals respiratory system and nervous system. Helpful in inflammatory conditions of the throat, vocal cords, thyroid and thymus.

   

   

  Best Regards
  Krystyna Zalewska

   

   

   

  Kamienie do pracy z szóstą czakrą

   

  Sugilit

   

  Sugilit to "kamień miłości" reprezentujący miłość duchową. Sugilit pozytywnie wpływa na rozwój naszej świadomości duchowej i pomaga otworzyć się na intuicję. Ukierunkowuje nas na pozytywne myślenie, łagodzi ból, żal i strach. Równoważy pracę szyszynki i gruczołów dokrewnych. Wykorzystuje sie go w pracy z dziećmi autystycznymi, osobami mającym kłopoty z nauką, a także z dyslektykami i epileptykami. Przydaje się również do medytacji.

   

  Ametyst

   

  Ametyst jest potężnym i ochronnym kamieniem. Zabezpiecza on przed atakiem psychicznym, chroni użytkownika przed wszelkiego rodzaju szkodami, miedzy innymi przed promieniowaniem geopatycznym lub elektromagnetycznym. Ma działanie uspokajające, łagodzi stres i napięcie, rozprasza złość, gniew, strach i niepokój. Łagodzi smutek i żal usuwa negatywne myśli. Aktywuje duchową świadomość, otwiera intuicję i poprawia psychiczne zdolności. Stosuje się go w leczeniu wszelkiego rodzaju uzależnień. Uspokaja umysł i wzmacnia pamięć. Ametyst zwiększa produkcję hormonów, reguluje układ hormonalny i metabolizm. Wzmacnia system immunologiczny. Oczyszcza krew. Łagodzi fizyczny, emocjonalny i psychiczny ból lub stres. Usuwa bóle głowy, zmniejsza siniaki, obrzęki, urazy, pomocny w zaburzeniach słuchu. Ametyst leczy choroby płuc i układu oddechowego, choroby skóry, zaburzeń komórkowych i choroby przewodu pokarmowego. Pomocny również w stanach bezsenności.

   

  Fluoryt

   

  Fluoryt oczyszcza i stabilizuje naszą aurę. Zwiększa zdolność koncentracji, przez co stanowi doskonałą pomoc w uczeniu się. Wzmacnia pewność siebie i pomaga nam w podejmowaniu decyzji. Poprawia równowagę i koordynację, zarówno fizyczną jak i psychiczną. Fluoryt wzmacnia system odpornościowy, pobudza regenerację komórek (zwłaszcza w skórze), leczy wrzody i rany. Regeneruje tkankę kostną i łagodzi bóle reumatyczne, artretyczne i urazy kręgosłupa.

   

  Lapis Lazuli

   

  Lapis Lazuli to kamień ochrony, stosowany w celu ochrony przed atakami psychicznymi. Szybko uwalnia od stresu, wnosi uczucie głębokiego spokoju. Poszerza samoświadomość i stymuluje do odkrywania wewnętrznej prawdy. Zachęca do kreatywności, pomaga stawić czoła przeciwnościom losu. Uczy wyrażać uczucia i emocje. Lapis Lazuli wzmacnia system odpornościowy, oczyszcza krew, obniża ciśnienie krwi, chłodzi i koi obszary występowania stanu zapalnego. Łagodzi bezsenność, zawroty głowy i pokonuje depresję. Leczy układ oddechowy i nerwowy. Pomocny w stanach zapalnych gardła, strun głosowych, tarczycy i grasicy.

   

   

  Pozdrawiam
  Krystyna Zalewska