Blog Comments

3 comments

Blogs » Information » Gemstones for healing Crown Chakra

Gemstones for healing Crown Chakra

 • Gemstones for healing Crown Chakra

   

  Crystal Quartz

   

  Humans and Crystals.

   

  The crystal structure of rock crystal means that it generates an angle of 51° 31', which is similar to the angle between the double helixes of our DNA in the cell nucleus. Crystals are vibratory entities, and these properties influence the magnetic fields of our bodies, their aura, consciousness and cell memory.

   

  Lithotherapy is the vibrational medicine of the 3rd millennium. Lithotherapy has been used for years in holistic clinics in Switzerland, Belgium and Germany. Much modern research has shown that crystals, and therefore lithotherapy, are essential allies for our physical and psychological well-being.

   

  Crystal energy vibrations counteract our own vibrations. It is obvious and scientifically recognized that mineral energies and human energies meet. Crystals are an open door offered to humans between the material and the immaterial, and lithotherapy is the key to open the door.

   

  All the gems that are still buried under the earth's crust continue to vibrate with energy of the primeval fire. Crystals are purity and energy, because we now know that matter and energies are two expressions of the same thing, because matter is only a sort of condensed energy. So lithotherapy is vital for our well-being.

   

  Source:http://www.ansil.org/en/lithotherapy/energy-encounter/

   

  Apophyllite

   

  Apophyllite is a stone that is used to create a conscious connection between physical and spiritual realm. Activates the heart chakra and helps us to be channels of love. Opens our energy fields to connection with twin flame.

   

  Diamond Herkimer

   

  Diamond is a symbol of purity. Its pure white light brings harmony to our life, love and clarity. It helps to build positive partnerships. It is a stone of commitment and loyalty. Inspires confidence and attracts abundance. Diamond is a great power amp, the only one never needs charging. Its beneficial properties are used to increase power of other crystals. You should be careful because its wrong use can strengthen negative energy. Perfectly cleanses the aura, adds courage, constancy and fortitude. Great protection against electromagnetic radiation. It stimulates creativity, ingenuity and imagination. Diamond allows light to illuminate the soul. Cleanses and detoxifies the body, restoring metabolic balance. It is used to treat ailments such as dizziness, allergies, eye diseases. Helpful with food poisoning.

   

   


  Gold

   

  Gold is considered by many cultures as a master healer. Perfectly harmonizes the work of all human energy levels. Balances the heart chakra. Opens and activates the third eye and the work of the crown chakra and also helps to clear negative energy at all levels of energy. It is a symbol of wealth, prosperity, love, generosity and holiness.

   

  Best Regards

  Krystyna Zalewska

   

  Kamienie do pracy z siódmą czakrą

   

  Kryształ górski

   

  Kryształ górski jest często nazywany mistrzem uzdrowicielem. Doskonale oddziałuje na siódmą czakrę, podnosi nam energię i oczyszcza umysł . Usuwa negatywną energię różnego rodzaju, neutralizuje promieniowanie elektromagnetyczne i petrochemiczne. Harmonizuje wszystkie ciała energetyczne człowieka, tj.: ciało fizyczne, umysłowe, emocjonalne i duchowe, stając się łącznikiem między wymiarem fizycznym a umysłem. Na planie fizycznym pomaga przy schorzeniach uszu i zaburzeniach słuchu. Kryształ górski zwiększa zdolności psychiczne. Pomaga w koncentracji, poprawia pamięć, jak również stymuluje układ odpornościowy.

   

  Apofyllit

   

  Apofyllit to kamień, który służy do tworzenia świadomego połączenia między sferą fizyczną i duchową. Aktywuje pracę czakry serca i pomaga nam być kanałem miłości. Otwiera nasze pole energetyczne na łączność z bliźniaczym płomieniem.

   

  Diament

   

  Diament jest symbolem czystości. Jego czyste białe światło wnosi do naszego życia harmonię, miłość i jasność. Pomaga budować pozytywne relacje partnerskie. Jest to kamień zaangażowania i wierności. Wzbudza zaufanie i przyciąga obfitość. Diament to doskonały wzmacniacz energii, jako jedyny nigdy nie wymaga ładowania. Jego dobroczynne właściwości wykorzystywane są w celu zwiększenia mocy innych kryształów, należy być jednak ostrożnym, gdyż niewłaściwie zastosowany może wzmocnić negatywną energię. Doskonale oczyszcza aurę, dodaje odwagi, nieugiętości i hartu ducha. Świetnie chroni przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Pobudza kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię. Diament pozwala rozświetlić się światłu duszy. Oczyszcza i odtruwa organizm, przywracając równowagę metaboliczną. Stosowany jest w leczeniu takich przypadłości jak: zawroty głowy, alergie, choroby oczu. Pomocny przy zatruciach pokarmowych.

   

  Złoto

   

  Złoto jest uważane przez wiele kultur za mistrza uzdrowiciela. Doskonale harmonizuje pracę wszystkich poziomów energetycznych człowieka. Równoważy czakrę serca. Otwiera i uaktywnia pracę trzeciego oka i czakrę korony, jak również pomaga oczyszczać negatywną energię na wszystkich poziomach energetycznych. Jest symbolem bogactwa, dobrobytu, miłości, szczodrości i świętości.

   

  Pozdrawiam
  Krystyna Zalewska