Blog Comments

0 comments

Blogs » Information » The Human Energy System - Swadhisthana Chakra

The Human Energy System - Swadhisthana Chakra

 • /Translation from the Polish language/

   

  Swadhisthana chakra (sacral chakra) is considered to be a centre of emotions, sexual energy and creative powers.

  It is assigned to the water element, which symbolize feelings.

  On the second level of human energy field (aura) it has an orange color.

   

  Assigned sense: taste

  Six-petal lotus is the symbol of sacral chakra.

  Body part: pelvis, male or female sexual organs, bladder, bodily fluids.

   

  In natural flowing with life and feelings you can see harmonious work of open second chakra.

  Sexual unity on second chakra level put together female and male element to experience Unity with all Nature, thus to growing to inner perfection.

  Disturbances in second chakra usually come from adolescence. Lack of proper education can leads to negation of sexuality, and in consequence to improper expression of creative potential of second chakra. It leads to ailment of organs which are located in pelvis.  

   

  Color therapy (Chromotherapy)

   

  Orange color radiates life-giving, renewing energy and it releases us from brassbound emotional pattern. It supports self-esteem, opens to sensual pleasure. Orange is a radiesthetic color of water. Literally it makes  a “digestion of life “easier. It helps to find out what we need and reject what is unnecessary for our development – a work, person, world view or addiction. This colour is very helpful especially to overcoming problems with alcohol, gluttony, low self-esteem, inability to forgive. Bath in orange water has a calming effect when you feel overwrought.

   

  Lithotherapy

   

  Moonstone: it opens to wealth of your feelings . It helps to cleanse lymphatic vessels and supports endocrine system. It has an positive effect on hormones and lymphatic system. When lymphatic vessels are blocked, you can put it on obstructed place. It has an effect on intestines and hypogastrium. It helps during labour, pregnancy and menstrual complaints. It has application to skin diseases. In addition it has calming effect and stimulates spiritual development.

   

  Carnelian: it connects with beauty and creative power of Earth. It helps to concentrate and live the moment.

   

  Opal: it nourishes and vitalize our body, balances work of the cerebral hemispheres, restores sharpness of the sight, calms nerves, revitalizes hair and nails. It has great effect on circulatory system. Opals give us sense of humor, vitality, strength and youth.

   

  Gold improves the work of second chakra. It calms the nerves. Improves memory and intelligence.

  It build up the myocardium and life force. It is recommended in the case of hysterics, epilepsy, heart attack, insufficient lungs and spleen. You can use the energy of gold by drinking golden water.

   

   

  Aromatherapy

   

  To improve working of second chakra by aromatherapy we can use ylang-ylang oil. This oil has relaxing effect and it regulates work of circulatory system. We can also use sandalwood oil which is antiseptic. It helps to improve work of respiratory system and balance sexual energy.

   

  Mantra for harmonizing the second chakra:

  • VAM
  • VANG

   

  Vowel: "o", like the "o" in the word 'November'

  Frequency vibration of second chakra - 210,42 Hz

   

  Mudra.

   

  Put your hands in your lap, palms up, on top of each other. Left hand underneath, its palm touching the back of the fingers of the right hand. The tips of the thumbs touch gently.

  Concentrate on the sacral chakra, 3 fingers width below the navel and chant the sound VAM.

   

   

  Best Regards

  Krystyna Zalewska

   

   

  Watch video on YouTube: 

   

   

  System energetyczny człowieka - Swadhisthana czakra

   

  Swadhisthana czakra jest uważana za centrum emocji, energii seksualnej i sił twórczych. Przyporządkowano ją żywiołowi wody symbolizującemu uczucia.

  Na drugim poziomie pola aurycznego czakra II ma kolor pomarańczowy.

   

  Przyporządkowany zmysł: smak.

  Symbolicznie jest przedstawiana jako sześciopłatkowy lotos.

   

  Obszar ciała: miednica wraz z narządami płciowymi kobiecymi bądź męskimi, pęcherzem moczowym oraz płynami ustrojowymi.

   

  W naturalnym płynięciu z życiem i uczuciami, ukazuje się harmonijne działanie otwartej czakry drugiej. Seksualne zjednoczenie na poziomie tej czakry łączy pierwiastek żeński i męski w celu doświadczenia jedności z całą Naturą, a tym samym wzrastaniu ku wewnętrznej pełni.

  Zakłócenia w drugiej czakrze pochodzą często z okresu dojrzewania. Brak odpowiedniej edukacji może prowadzić do zanegowania seksualności, a w konsekwencji do niewłaściwego wyrażania twórczego potencjału związanego z tą czakrą. Wiedzie to do dolegliwości związanych z narządami zlokalizowanymi w miednicy małej.

   

  Terapia kolorem.

   

  Kolor pomarańczowy daje ożywczą, odnawiającą energię i uwalnia od sztywnych wzorców emocjonalnych.Wspiera poczucie własnej wartości i budzi radość zmysłowej rozkoszy.

  Kolor ten jest radiestezyjną barwą wody. Dosłownie ułatwia "trawienie życia". Pozwala ustalić potrzeby i odrzucić to, co jest już zbędne dla naszego rozwoju - czy to będzie praca, osoba, światopogląd czy nałóg. Kolor ten bywa szczególnie przydatny w pokonywaniu problemów alkoholowych, obżarstwa, poczuciu niedowartościowania, niezdolności do wybaczania.

  Kąpiel w pomarańczowej wodzie /zabarwionej kilkoma kroplami farbki/ działa uspokajająco, jeśli czujesz się wyczerpany nerwowo.

   

  Terapia kamieniami.

   

  Kamień księżycowy: otwiera na bogactwo twoich uczuć. Wspiera oczyszczanie naczyń limfatycznych i gospodarkę hormonalną. Działa korzystnie na hormony i system limfatyczny. Przy zablokowaniu naczyń limfatycznych może być kładziony na niedrożne miejsce. Oddziaływuje na jelita i podbrzusze. Pomaga podczas porodu, ciąży i w dolegliwościach menstruacyjnych. Znajduje również zastosowanie w chorobach skóry. Ponadto ma działanie uspokajające, pobudza także rozwój duchowy.

   

  Karneol: łączy z pięknem i twórczą siłą Ziemi. Wspiera skupienie i pomaga żyć chwilą.

   

  Opal: odżywia i witalizuje nasze ciało, wyrównuje działanie obu półkul mózgowych, przywraca ostrość wzrokowi, uspokaja nerwy, poprawia jakość włosów i paznokci. Ma również doskonały wpływ na układ krążenia. Opale zaopatrują nas w poczucie humoru. Dają witalność, siłę i młodość.

   

  Metalem odpowiedzialnym za poprawę pracy II czakry jest złoto. Jest skutecznym środkiem uspokajającym nerwy. Poprawia pamięć i inteligencję. Wzmacnia mięsień sercowy, wzmaga siłę życiową. Złoto jest dobre na histerię, epilepsję, ataki serca, słabe płuca i śledzionę. Energię złota można wykorzystać zażywając leczniczą złotą wodę.

   

  Terapia zapachowa.

   

  W terapii zapachowej poprawiającej funkcjonowanie II czakry stosujemy Ylang-Ylang działający odprężająco, regulujący pracę układu krążenia i sandał działający antyseptycznie, poprawiający pracę układu oddechowego i regulujący energię seksualną.

   

  Mantra harmonizująca II czakrę to:

  • VAM
  • VANG

   

  Samogłoska: "O"ściśnięte

  Częstotliwość wibracji czakry II - 210,42 Hz

   

   

  Kładziemy ręce na udach tak, aby jedna dłoń spoczywała swoim spodem na wierzchu drugiej oraz, aby dłonie stykały się również kciukami. Luźno dociskamy do miejsca, gdzie znajduje się czakra sakralna kilka centymetrów pod pępkiem.

   

  Pozdrawiam

  Krystyna Zalewska