Blog Comments

1 comment

Blogs » Information » The Human Energy System – Manipura Chakra

The Human Energy System – Manipura Chakra

 • /Translation from the Polish language/

   

  Manipura is the Sanskrit term meaning ‘city of jewels’. Manipura chakra is also called the Solar Plexus Chakra. Another names of this chakra are: spleen chakra, stomach chakra or liver chakra.

   

  Location: about two finders above the navel.

  Color:from yellow to golden yellow.

  The element: fire.

  Symbol: ten-petal lotus.

  Sense: sight.

  Body part: lower back, abdomen, digestive system, stomach, liver, spleen, gall bladder, vegetative nervous system.

   

  Third chakra relates to the element of fire. Fire is associated with light, heat, energy, activity and spiritual catharsis. Solar plexus is our Sun – the centre of our power. It is where we assimilate solar energy thus enhancing life force energy. It is also where we enter into active relationship with people and things. Emotional energy come out from the third chakra. Through the Solar Plexus we recognize vibrations coming from people and we react adequately to quality of the vibrating energy. Third chakra is where we feel dangerous when we get negative energy . Our character depends majorly on how much light we let inside.

  If your third chakra is open, you feel clear, bright, joyful and inwardly fulfilled. If your third chakra is unbalanced or blocked, your character is disturbed and dark.

   

  Sound therapy.

   

  The third chakra is stimulated by fiery rhythms. You can balance your solar plexus chakra with orchestral music and its harmony of the sound.

   

  Vowel: O (as in God ) - it brings the manifestation of plentitude of joy.

   

  Mantra for the third chakra: RAM

   

  Copper (metal) improve the work of the solar chakra. It has a tonic effect on liver, spleen and lymphatic system. It is highly recommended for people who are overweight and people with anemia.

   

   

  Color therapy (chromotherapy).

   

  Sunny yellow stimulates and enhances the third chakra functions. Yellow activates nervous system and thinking. It stimulates intelligence and understanding and helps to contact and exchange with others. It counteracts inner fatigue, bringing joyful relaxation to life. It supports physical digestion as well as psychical.

  If you are too passive, yellow will help you entry into force actively.In the case of psychic problems and disorders, golden yellow has a calming effect. It increases spiritual activity and helps to develop a practical wisdom (the wisdom born of experience).

   

  Lithotherapy.

   

  Tiger’s eye helps you to look deep within yourself and it transforms consciousness and leads to new understanding of reality. Energy of this stone sharpens your mind, helps to identify our mistakes and take right actions.

  This stone helps to distinguish false whims from your real need.

  It makes the process of transformation from thick matter to light easier by protecting us during this change.

   

  Amber is like a wall, which protect the development of fenceless and hyperactive person .

  It helps you insight into your inner and shows you how you can realize yourself in life.

  It gives warm, trust and success in business. It cleanses physical body and brings light into it.

  Amber helps to regulate the digestive and endocrine system. It cleanses and energizes liver.

   

  Yellow-gold topaz brings light into life, calms the nerves and protects from danger.

  It make us more conscious, watchful, bright, joyful and vital. Additionally it takes heavy feelings and dark thoughts away – it is very helpful in anxiety states and depression. This stone strengthens and stimulates whole body. It also supports spiritual and physical digestion.


  Citrine supports interpersonal communication skills, receptivity of the mind, organization skills and intellectual efficiency. It supports detoxification and it is helpful in digestive disorders and diabetes. Citrine also improve the blood circulation and function of the nervous system. It brings inner and outer plentitude and supports in self-realization.

   

   

  Aromatherapy.

   

  Lavender oil has a calming and relaxing effect on hyperactive third chakra.

  Its delicate, warm vibrations are helpful in working through repressed emotions.


  Sharp-spicy rosemary oil is highly recommended in treatment of hypoactive solar plexus chakra. It has revitalizing and stimulating effect. It helps to overcome inactivity and supports action readiness.

   

  Vibrations of bergamot oil give a lot of light. Its fresh, similar citrus scent, enhances our life force energy. It brings trust and self-confidence.

   

  Mudra.

   

  Put your hands before your stomach, slightly below your solar plexus. Let the fingers join at the tops, all pointing away from you. Cross the thumbs. It is important to straighten the fingers.

  Concentrate on the third chakra and chant the sound RAM.

   

  Best Regards
  Krystyna Zalewska

   

  Watch video on YouTube: 

   

   

   

  System energetyczny człowieka – Manipura czakra

   

  Manipura czakra, z sanskrytu “miasto klejnotów”, zwana jest także czakrą splotu słonecznego.

  Inne określenia: czakra śledziony, czakra żołądka lub czakra wątroby.

   

  Lokalizacja: mniej więcej dwa palce ponad pępkiem.

  Kolor: żółty do złotożółtego.

  Przyporządkowany żywioł: Ogień.

  Symbol: dziesięciopłatkowy lotos.

  Zmysł: wzrok.

  Przyporządkowanie cielesne: dół pleców, jama brzuszna, system trawienny, żołądek, wątroba, śledziona, woreczek żółciowy, wegetatywny system nerwowy.

   

  Trzecia czakra jest przyporządkowana żywiołowi ognia. Ogień oznacza światło, ciepło, energię i aktywność, na poziomie duchowym także oczyszczenie. Splot słoneczny jest naszym Słońcem, centrum naszej siły. Tutaj asymilujemy energię Słońca, podnosząc witalność naszego organizmu. To tutaj również wchodzimy w aktywną relację ze światem rzeczy i ludzi. Z tego obszaru wypływa na zewnątrz nasza energia emocjonalna. Poprzez splot słoneczny rozpoznajemy bezpośrednio wibracje innych ludzi i reagujemy potem całkiem odpowiednio do jakości tych wibracji. Jeśli natrafiamy na negatywne wibracje, czujemy tutaj bardzo często grożące niebezpieczeństwo. Nasze ogólne usposobienie zależy w dużym stopniu od tego, jak dużo światła wpuszczamy do siebie. Jeśli trzecia czakra jest otwarta, czujemy się przejrzyście jasno, radośnie i wewnętrznie spełnieni, jeśli jest ona zablokowana lub zakłócona, nasze usposobienie jest niezrównoważone i mroczne.

   

  Terapia dźwiękiem.

   

  Trzecia czakra jest pobudzana przez ogniste rytmy. Do harmonizowania czakry splotu słonecznego może służyć muzyka orkiestrowa z jej harmonijnym współgraniem wielości dżwięków.

   

  Samogłoska: otwarte “o" - przynosi uzewnętrznienie pełni i radości.

   

  Mantra przyporządkowana III czakrze: RAM

   

  Metal poprawiający pracę tej czakry, to miedź. Działa ona tonizująco na wątrobę, śledzionę i system limfatyczny. Jest szczególnie polecana dla osób cierpiących na nadwagę oraz osób z anemią.

   

  Terapia kolorem.

   

  Słoneczna żółć pobudza i wzmacnia funkcje trzeciej czakry. Kolor zółty ożywia czynność nerwów i myślenie. Stymuluje zrozumienie i inteligencję. Wspiera kontakt i wymianę z innymi. Przeciwdziała uczuciu wewnętrznego zmęczenia, wnosząc do życia radosne rozluźnienie. Wspiera fizyczne trawienie, podobnie jak i “trawienie psychiczne". Jeśli jesteś zbyt pasywny, pomoże ci aktywnie wejść w życie. Kolor złoto - żółty działa uspokajająco przy problemach i schorzeniach psychicznych. Wzmacnia aktywność duchową i wspiera tę formę mądrości, która może narodzić się tylko z doświadczenia.

   

  Terapia kamieniami szlachetnymi.

   

  Tygrysie oko: wspiera zewnętrzną jak i wewnętrzną zdolność widzenia. Wyostrza rozum, pomagając widzieć własne błędy i odpowiednio działać. Pracuje nad zbiorową świadomością umożliwiając odróżnić fałszywe zachcianki od prawdziwych potrzeb. Ułatwia transformację od gęstej materii do światła, chroniąc nas w trakcie tej przemiany.

   

  Bursztyn: jest jak ściana chroniąca rozwój osoby bezbronnej i nadpobudliwej. Udziela wglądu i pokazuje ci, jak możesz realizować się w życiu. Obdarowuje ciepłem i zaufaniem. Przynosi szczęście w interesach. Na poziomie fizycznym bursztyn oczyszcza i rozjaśnia organizm, działa równoważąco na system trawienny i system gruczołów dokrewnych. Oczyszcza i wzmacnia wątrobę.

   

  Topaz szlachetny: złoto-żółty topaz szlachetny wnosi do życia światło, łagodzi stresy i chroni przed niebezpieczeństwami. Daje większą świadomość, czujność, jasność, radość i witalność. Ponadto odbiera obciążające uczucia i ciemne myśli – jest pomocą w lękach i depresjach. Wzmacnia i stymuluje całe ciało, wspiera duchowe i fizyczne trawienie.

   

  Cytryn: wspomaga umiejętności komunikowania się z otoczeniem, chłonność umysłu, zdolności organizacyjne i wydolność intelektualną. Na poziomie cielesnym wspiera wydzielanie toksyn i pomaga w trudnościach trawiennych oraz w cukrzycy. Ponadto ożywia krew i czynności systemu nerwowego. Przyciąga zewnętrzną i wewnętrzną pełnię, i wspiera w samorealizacji.

   

  Terapia zapachowa.

   

  Lawenda: olejek lawendowy działa uspokajająco i odprężająco na nadaktywną czakrę trzecią. Jego delikatne, ciepłe wibracje pomagają przy rozwiązywaniu i przepracowaniu zastygłych emocji.

   

  Rozmaryn: cierpko-korzenny olejek rozmarynowy szczególnie nadaje się do terapii przy niedoczynności czakry splotu słonecznego. Działa ożywiająco i pobudzająco, pomaga przezwyciężyć ociężałość i wspiera gotowość do działania.

   

  Bergamotka: wibracje tego olejku niosą w sobie bardzo wiele światła. Jego świeży, podobny do cytrynowego zapach wzmacnia naszą energię życiową. Daje zaufanie i obdarowuje pewnością siebie.

   

  Mudra.

   

  Unosimy ręce na poziom czakry splotu słonecznego (ponad pępkiem, ale bliżej zakończenia mostka niż pępka). Delikatnie bardzo, najdelikatniej jak można złączamy opuszki wszystkich palców z wyjątkiem kciuka, tak jakbyśmy mieli się modlić nie złączając jednocześnie podstawy dłoni, tylko opuszki – tak, że złączone dłonie utworzą coś na kształt litery "V".

  Zakładamy kciuk na kciuk; który na który – to możecie zmieniać w trakcie używania tej mudry, jak wam wygodniej akurat.

   

  Pozdrawiam

  Krystyna Zalewska