Blog Comments

0 comments

Blogs » News » Szacunek

Szacunek

 • Szacunek dla wszystkich uczniów
  Tak długo, jak będziemy utrzymywać nieelastyczne wierzenia o tym, co powoduje, że ktoś jest wartościowy czy inteligentny lub ma rację, promujemy szufladkowanie i przyszywanie łatek, i śmieszną rywalizację, która może zniszczyć ludzką różnorodność i ludzkie możliwości. W naszym społeczeństwie kryteria inteligencji zostały ustanowione przez testy SAT i testy inteligencji z ich wysoce liniową, językowo-matematyczną orientacją. Większość nauczycieli w dalszym ciągu wierzy, że uczenie się następuje tylko wtedy, kiedy dziecko siedzi cicho, nieruchomo, słucha i oddaje wszystkie zadania domowe. W dziedzinie nauki rywalizacja jest tak mile widzialna, że rodzice zbyt wcześnie kładą nacisk na umiejętności poznawcze swoich dzieci i potem chwalą się przed innymi rodzicami. A jeżeli ich dziecko nie ma takich samych lub wyższych wyników jak dziecko sąsiada, prowadzą je na badania i diagnozę "niewyuczalności". Istnieją przypadki, gdy dziecko zostało zdiagnozowane jako "niewyuczalne", gdy miało zaledwie roczek. Pytam raz jeszcze, jak możemy ocenić kogoś, kto się dopiero rozwija?

  Oczekiwania rodziców zdają się rosnąć w miarę, jak dziecko uczęszcza do szkoły, a nauczyciele pozostają pod wielką presją, aby zapewnić, że dziecko odniesie sukces akademicki. Honorowi uczniowie są nawet "reklamowani" na naklejkach samochodowych - "Dumni rodzice honorowego ucznia". Jeżeli prawdziwie zaczniemy honorować naszych uczniów i będziemy wrażliwi na ich potrzeby rozwojowe i styl uczenia się, zdamy sobie sprawę z tego, że każda osoba jest "honorowym uczniem". 
  Zdrowie naszego systemu edukacyjnego zależy od wychowania i promocji nauki wśród wszystkich naszych obywateli. Musimy odrzucić oceny, które prowadzą do wywołujących stres określeń i rywali8zacji. Powinien zostać ustanowiony odpowiedni program myślenia, który poprzez regularne zajmowanie się sztuką, muzyką i ruchem, połączy w całość przetwarzanie danych umysłu - ciała z umiejętnościami poznawczymi. Musimy dać uczącym się narzędzia integrujące umysł i ciało, takie jak: gimnastyka mózgu, które pozwolą im zatrzymać błędne koło stresu i uaktywnić pełny sensoryczno-półkulowy dostęp do informacji. Być może wtedy będziemy mogli w pełni uświadomić sobie unikalne możliwości ludzkie, które Paul MacLean wzbudza w rozwijającym się ewolucyjnie społeczeństwie, gdzie ludzie odnoszą sukces w uczeniu się. 

  "Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej".
  dr Carla Hannaford