Blog Comments

2 comments

Blogs » Personal » Your Heart

Your Heart

 • /Translation from the Polish language/

   

  Your Heart

   

  Your Heart beats

  And announces the life,

  But do you experience Yourself

  Going through life?

   

  Do you extract treasures

  From the Silence, from your Spirit?

  Or do you follow the program

  From your mind?

   

  Do you create your life

  Within the confines of your uniqueness?

  Or do you create on the base
  Of ego’s greed?

   

  In the depths of your being,
  Your own existence,

  Your uniqueness lives,

  The vibration of God

   

  Immerse yourself in this Silence

  Silence of your existence.

  You will find the Truth about yourself,

  The truth which doesn’t change.

   

  You experience peacefulness

  And along with it
  True joy,

  From It you will create

  Your life

  For your and others’

  Terrestrial pleasure.

   

  With heart’s wisdom…

   

  Author: Teresa Maria Zalewska

   

  Twe Serce

  Twe Serce uderza
  Życie oznajmiając,
  Lecz czy doświadczasz Siebie
  Przez życie podążając?

  Czy wydobywasz skarby
  Z Ciszy, z Ducha twego?
  Czy powielasz program
  Z umysłu własnego?

  Czy tworzysz życie swoje
  W ramach własnej niepowtarzalności?
  Czy też kreujesz w oparciu
  O ego namiętności?

  W głębinach jestestwa,
  Istnienia własnego,
  Mieszka twa wyjątkowość,
  Wibracja Najwyższego.

  Zanurz się w tą Ciszę,
  Ciszę twego istnienia.
  Spotkasz tam Prawdę o sobie,
  Prawdę, co się nie zmienia.

  Doświadczysz błogiego spokoju,
  A wraz z nim
  Prawdziwej radości,
  Z Niej będziesz tworzyć
  Swe życie
  Dla własnej i innych
  Ziemskiej przyjemności.

  Z mądrością serca...

   

  Autor: Teresa Maria Zalewska