Blog Comments

0 comments

Blogs » News » On Freedom

On Freedom

 • And an orator said, "Speak to us of Freedom."

   

  And he answered:

  At the city gate and by your fireside I have seen you prostrate yourself and worship your own freedom,
  Even as slaves humble themselves before a tyrant and praise him though he slays them.
  Ay, in the grove of the temple and in the shadow of the citadel I have seen the freest among you wear their freedom as a yoke and a handcuff.
  And my heart bled within me; for you can only be free when even the desire of seeking freedom becomes a harness to you, and when you cease to speak of freedom as a goal and a fulfillment.
  You shall be free indeed when your days are not without a care nor your nights without a want and a grief,
  But rather when these things girdle your life and yet you rise above them naked and unbound.
  And how shall you rise beyond your days and nights unless you break the chains which you at the dawn of your understanding have fastened around your noon hour?
  In truth that which you call freedom is the strongest of these chains, though its links glitter in the sun and dazzle the eyes.

  And what is it but fragments of your own self you would discard that you may become free?

   

  If it is an unjust law you would abolish, that law was written with your own hand upon your own forehead.
  You cannot erase it by burning your law books nor by washing the foreheads of your judges, though you pour the sea upon them.
  And if it is a despot you would dethrone, see first that his throne erected within you is destroyed.


  For how can a tyrant rule the free and the proud, but for a tyranny in their own freedom and a shame in their won pride?
  And if it is a care you would cast off, that care has been chosen by you rather than imposed upon you.
  And if it is a fear you would dispel, the seat of that fear is in your heart and not in the hand of the feared.


  Verily all things move within your being in constant half embrace, the desired and the dreaded, the repugnant and the cherished, the pursued and that which you would escape.
  These things move within you as lights and shadows in pairs that cling.
  And when the shadow fades and is no more, the light that lingers becomes a shadow to another light.
  And thus your freedom when it loses its fetters becomes itself the fetter of a greater freedom.

   

  Khalil Gibran - "The Prophet" - fragment

  ~

   

  O wolności

  Mówca rzekł, powiedz nam o Wolności.

  A on odpowiedział:
  Widziałem jak u bram miasta i w zaciszu domowego ogniska padacie na twarze sławiąc Wolność.
  Tak samo niewolnicy uniżają się przed tyranem i chwalą go, mimo że ich gnębi.
  A w gaju nieopodal świątyni albo w cieniu cytadeli widywałem jak ci, co cieszą się największą wolnością nosili ją jak jarzmo lub kajdany.
  I krwawiło moje serce; możecie być wolnymi, bowiem jedynie, gdy sama myśl o poszukiwaniu wolności staje się wam ciężarem i gdy przestajecie rozprawiać o wolności jako celu i spełnieniu.
  Będziecie naprawdę wolnymi nie wtedy, gdy dni wasze będą pozbawione trosk, a noce pragnień i smutku, lecz raczej, pomimo iż te uczucia otaczają was w życiu, jeśli będziecie potrafili unieść się ponad nimi nadzy i nieskrępowani.
  Ale jakże wzniesiecie się ponad swoimi dniami i nocami, jeśli nie zerwiecie łańcuchów, którymi omotaliście pełnię swego dnia zanim jeszcze potrafiliście to zrozumieć? 
  To, co nazywacie wolnością jest najmocniejszym z tych łańcuchów, choć jego ogniwa połyskują w słońcu i mamią wasze oczy.
  A czy nie są one cząstkami waszych jestestw, których trzeba się pozbyć, aby móc poczuć się wolnymi?

  Niesprawiedliwe prawo zostałoby zniesione. 
  To prawo zostało jednakże wypisane waszymi własnymi rękami na waszych czołach.
  Nie możecie go wymazać paląc kodeksy prawne ani zmywając czoła waszych sędziów choćbyście wylali na nich całe morze.
  Bo jeśli pragniecie obalić despotę musicie zniszczyć jego tron zbudowany w was.

  Jak tyran mógłby rządzić wolnymi i dumnymi, jeśli nie dzięki tyranii w ich własnej wolności i wstydowi w ich własnej dumie?
  A jeśli to troski chcecie się pozbyć, troska ta była przez was wybrana a nie narzucona.
  A jeśli to strach chcecie odpędzić, jego siedlisko jest w waszych sercach nie zaś w dłoniach tych, co się boją.

  Wszystkie te elementy są w was poprzeplatane: to, co upragnione i znienawidzone, wstrętne i uwielbiane, to, co gonicie i to, od czego pragniecie uciec.
  To wszystko porusza się w was jak światło i cień w nierozdzielnych parach.
  A kiedy zabraknie cienia światło usycha stając się cieniem innego światła.
  Tak samo wolność wasza, gdy jej więzy opadną, stanie się więzami dla innej, większej wolności.


  Khalil Gibran - "Prorok" fragmenty