Blog Comments

2 comments

Blogs » Personal » Blue - Sky Route 5 - To Wing a Waltz

Blue - Sky Route 5 - To Wing a Waltz

 • /Translation from the Polish language/

   

  Even as we function in a field of varied information, significant quantities of patients complain that they have the lack of skills, useful in improving a better quality of life's experiences. Feelings of marasmus and torpor are not rare, even between young people and experiments with addicting remedies increasingly inscribed into an autobiography of attractive sensation seekers.

   

  We know from a psychological yard, that feelings of happiness are linked with an ability of managing an emotional level of life.

   

  Pleasure and gratification are two possibilities, which on one hand bring a world of sensual experiences, and on another self-realization based on our own creative potential, through using the best sculptured traits of personality (virtues) referred to Prof. Seligman as signature virtues.

   

  Listening to music undoubtedly we can relate to a palette of nice sensations.

   

  Technical possibilities to relish and an interesting dialogue with an expert of musical phrase can enrich us in regards to a new high in quality sensations.

   

  We use music also for therapeutic purposes, as it has a background for techniques of visualization. The target is: on the one hand we chill out our "running mind", on the other -awareness on the impact of forming our emotional landscape (from this point, no believers of positive psychology, so its only a small step in experiencing, what we call happiness.

   

  Can we turn a feeling of pleasure into a phenomenon of flow and flow as the wings of deepening experiences of life into a more gratifying sensation? I hope, that a consider on own feelings during an emitting gave you joy and enriched your internal landscape about next cognitive elements.

   

  To find an answer I suggest to watch some musical clips of YouTube service enclosed below.

   

  Best Regards
  Teresa Maria Zalewska

   

   

  Błękitny Szlak 5 - Uskrzydlić walc

   

  Choć funkcjonujemy w polu bardzo różnorodnych informacji, znaczna ilość pacjentów uskarża się na brak umiejętności umożliwiających wykorzystanie ich do poprawienia jakości życiowego doświadczenia. Poczucie marazmu i apatii nawet u młodych ludzi nie należy do rzadkości, a eksperymenty ze środkami uzależniającymi coraz częściej wpisują się na trwałe w życiorys poszukiwaczy atrakcyjnych doznań.

   

  Z psychologicznego podwórka wiemy, że odczucie szczęścia wiąże się z umiejętnością zarządzania emocjonalnym poziomem życia. Przyjemność i gratyfikacja to dwie możliwości, jakie niesie z jednej strony świat doznań zmysłowych, z drugiej - realizacja siebie w oparciu o własny potencjał twórczy poprzez wykorzystanie optymalnie wykształconych cech osobowości (cnót) zwanych przez prof. Seligmana zaletami sygnaturowymi.

   

  Słuchanie muzyki niewątpliwie można zliczyć do palety przyjemnych wrażeń. Możliwości techniczne umożliwiają ich przedłużanie, rozkoszowanie się nimi, a interesujący dialog ze znawcą muzycznej frazy może wzbogacić nas o kolejną porcję wysokiej jakości doznań. Muzykę wykorzystujemy również dla celów terapeutycznych, w tym jako tło dla technik wizualizacyjnych. Cel: z jednej strony wyciszenie naszego "rozbieganego umysłu", z drugiej - świadomy wpływ na kształtowanie naszego emocjonalnego krajobrazu (stąd jak twierdzą zwolennicy psychologii pozytywnej już tylko kroczek do doświadczenia tego, co szczęściem się zwie).

   

  Czy odczucie przyjemności można zamienić w zjawisko przepływu- uskrzydlenia pogłębiającego doświadczenie życia w bardziej satysfakcjonujące doznanie?

   

  W tym celu proponuję Państwu obejrzenie klipu muzycznego zamieszczonego poniżej.

   

  Pozdrawiam
  Teresa Maria Zalewska